Ценовник

Услуга Цена Опис
А4 преко 5000 1,5 дин Копирање и штампа једнострано (цена по листу)
А4 2001 - 5000 1,7 дин Копирање и штампа једнострано (цена по листу)
А4 501 - 2000 1,9 дин Копирање и штампа једнострано (цена по листу)
А4 101 - 500 2,2 дин Копирање и штампа једнострано (цена по листу)
А4 51 - 100 3,0 дин Копирање и штампа једнострано (цена по листу)
А4 21 - 50 4,0 дин Копирање и штампа једнострано (цена по листу)
А4 11 -20 5,0 дин Копирање и штампа једнострано (цена по листу)
А4 6 - 10 7,0 дин Копирање и штампа једнострано (цена по листу)
А4 1 - 5 8,0 дин Копирање и штампа једнострано (цена по листу)
А4 преко 5000 1,1 дин Копирање и штампа обострано (цена по страни)
А4 2001 - 5000 1,2 дин Копирање и штампа обострано (цена по страни)
А4 501 - 2000 1,4 дин Копирање и штампа обострано (цена по страни)
А4 101 - 500 1,7 дин Копирање и штампа обострано (цена по страни)
А4 51 - 100 2,0 дин Копирање и штампа обострано (цена по страни)
А4 21 - 50 2,5 дин Копирање и штампа обострано (цена по страни)
А4 11 -20 3,5 дин Копирање и штампа обострано (цена по страни)
А4 6 - 10 4,0 дин Копирање и штампа обострано (цена по страни)
Копије А3 формата се наплаћују двостуко у односу на цену А4 формата
Спирале 6-10мм 70 дин Спирално коричење
Спирале 12-19мм 90 дин Спирално коричење
Спирале 22-28мм 110 дин Спирално коричење
Спирале 32-45мм 140 дин Спирално коричење
Тврд повез са штампом 550 дин Тврд повез
Тврд повез златотисак 700 дин Тврд повез златотисак
Броширан повез 300 дин Броширан повез
Лепљени повез 200 дин Лепљени повез
А4 1 - 5 5,0 дин Копирање и штампа обострано (цена по страни)
А4 колор 1 ком 30 дин А4 колор
А4 колор 2-5 ком 25 дин А4 колор
А4 колор 6-100 ком 20 дин А4 колор
А3 колор 1 ком 60 дин А3 колор
А3 колор 2-5 ком 50 дин А3 колор
А3 колор 6-100 ком 40 дин А3 колор
А3 колор преко 100 ком 34 дин А3 колор
Унос текста 100 дин по страни Унос текста - куцање
Унос текста - више страна 70 дин Унос текста - више страна
Скенирање 1-5 50 дин Скенирање
Скенирање 6-50 20 дин Скенирање
Скенирање 51-500 10 дин Скенирање
Скенирање преко 500 5 дин Скенирање
Фасцикла бела 20 дин Фасцикла
Фасцикла у боји 30 дин Фасцикла
Фасцикла ПВЦ 40 дин Фасцикла
Фасцикла механизам 70 дин Фасцикла
Фасцикла велика 250 дин Фасцикла
Фасцикла са гумицом 100 дин Фасцикла
Регистратор већи 250 дин Регистратор
Регистратор мањи 200 дин Регистратор
Коверат А4 20 дин Коверат
Пластификација 1 ком 50 дин Пластификација
Пластификација 2-5 ком 40 дин Пластификација
Пластификација преко 5 35 дин Пластификација
Очитавање личне карте 15 дин Очитавање личне карте
Очитавање саобраћајне 25 дин Очитавање саобраћајне
Визит карта 10 дин Фасцикла
Услуге по договору 10 дин Услуге по договору
Нарезивање ЦД-а 50 дин Нарезивање ЦД-а
Штампа на дрвету 500 дин Штампа на дрвету