Ценовник је информативног карактера - за тачан износ назовите ради провере

Услуга Цена Опис
Лична карта очитавање 20 дин Лична карта очитавање
Колор А4 1-5 страна 35 дин Копирање и штампа једнострано
Колор А4 5-50 страна 25 дин Копирање и штампа једнострано
Колор А4 преко 100 страна 17 дин Копирање и штампа једнострано
Колор А3 1-5 страна 70 дин Копирање и штампа једнострано
Колор А3 5-50 страна 50 дин Копирање и штампа једнострано
Колор А3 преко 100 страна 34 дин Копирање и штампа једнострано
Услуга уноса текста по страни 150 дин Унос текста (цена по страни)
Скенирање 1-5 страна 30 дин Услуга скенирања
Скенирање 6 - 50 страна 10 дин Услуга скенирања
Скенирање 51 - 500 страна 5 дин Услуга скенирања
Скенирање преко 500 страна 3 дин Услуга скенирања
Слање поруке мејлом 50 дин Слање поруке мејлом
А4 1-5 страна - једнострано 8,0 дин Копирање и штампа једнострано
А4 6-20 страна - једнострано 5,0 дин Копирање и штампа једнострано
А4 21-50 страна - једнострано 3,5 дин Копирање и штампа једнострано
А4 51-100 страна - једнострано 2,8 дин Копирање и штампа једнострано
А4 101-500 страна - једнострано 2,4 дин Копирање и штампа једнострано
А4 501-1000 страна - једнострано 2,0 дин Копирање и штампа једнострано
А4 1001-3000 страна - једнострано 1,7 дин Копирање и штампа једнострано
А4 3001-10000 страна - једнострано 1,5 дин Копирање и штампа једнострано
А4 преко 10000 страна - једнострано 1,3 дин Копирање и штампа једнострано
А3 1-5 страна - једнострано 16 дин Копирање и штампа једнострано
А3 6-20 страна - једнострано 14 дин Копирање и штампа једнострано
А3 21-50 страна - једнострано 10 дин Копирање и штампа једнострано
А3 51-100 страна - једнострано 8,0 дин Копирање и штампа једнострано
А3 101-500 страна - једнострано 6,0 дин Копирање и штампа једнострано
А3 501-1000 страна - једнострано 5,0 дин Копирање и штампа једнострано
А3 1001-3000 страна - једнострано 4,2 дин Копирање и штампа једнострано
А3 3001-10000 страна - једнострано 3,8 дин Копирање и штампа једнострано
А3 преко 10000 страна - једнострано 3,4 дин Копирање и штампа једнострано
А4 1-5 страна - обострано 5,0 дин Копирање и штампа обострано
А4 6-20 страна - обострано 3,0 дин Копирање и штампа обострано
А4 21-50 страна - обострано 2,5 дин Копирање и штампа обострано
А4 51-100 страна - обострано 2,1 дин Копирање и штампа обострано
А4 101-500 страна - обострано 1,6 дин Копирање и штампа обострано
А4 501-1000 страна - обострано 1,3 дин Копирање и штампа обострано
А4 1001-3000 страна - обострано 1,2 дин Копирање и штампа обострано
А4 3001-10000 страна - обострано 1,0 дин Копирање и штампа обострано
А4 преко 10000 страна - обострано 0,9 дин Копирање и штампа обострано
А3 1-5 страна - обострано 10,0 дин Копирање и штампа обострано
А3 6-20 страна - обострано 8,0 дин Копирање и штампа обострано
А3 21-50 страна - обострано 7,0 дин Копирање и штампа обострано
А3 51-100 страна - обострано 5,0 дин Копирање и штампа обострано
А3 101-500 страна - обострано 3,6 дин Копирање и штампа обострано
А3 501-1000 страна - обострано 3,2 дин Копирање и штампа обострано
А3 1001-3000 страна - обострано 3,2 дин Копирање и штампа обострано
А3 3001-10000 страна - обострано 2,8 дин Копирање и штампа обострано
А3 преко 10000 страна - обострано 2,6 дин Копирање и штампа обострано
Спирале 6-10мм 70 дин Спирално коричење
Спирале 12-19мм 90 дин Спирално коричење
Спирале 22-28мм 120 дин Спирално коричење
Спирале 32-45мм 140 дин Спирално коричење
Тврд повез са штампом 600 дин Тврд повез
Тврд повез златотисак 1000 дин Тврд повез златотисак
Меки повез са штампом 300 дин Меки повез
Фасцикла бела 25 дин Фасцикла
Фасцикла у боји 35 дин Фасцикла
Фасцикла механизам 40 дин Фасцикла
Фасцикла са гумицом 100 дин Фасцикла
Коверат А4 20 дин Коверат
Коверат мали 10 дин Коверат
Фолија 10 дин Фолија
Пластификација 1 ком 50 дин Пластификација
Пластификација 2-5 ком 40 дин Пластификација
Пластификација преко 5 30 дин Пластификација
Нарезивање ЦД-а 100 дин Нарезивање ЦД-а
Паковање ПВЦ А4 70 дин Паковање ПВЦ А4
Паковање ПВЦ А5 40 дин Паковање ПВЦ А5
Папир у боји 5,0 дин Папир у боји
Папир А4 80 грама 2,0 дин Папир А4 80 грама
Папир А4 100 грама 3,5 дин Папир А4 100 грама
Папир А4 120 грама 5,0 дин Папир А4 120 грама
Папир А4 160 грама 7,0 дин Папир А4 160 грама
Папир А4 200 грама 8 дин Папир А4 200 грам
Самолепиви папир 10 дин Самолепиви папир
Паус папир 15 дин Паус папир
Хамер 60 дин Хамер
Хамер А4 15 дин Хамер А4
Папир А3 200 г 20 дин Папир А3 200 г
Свеска А4 70 дин Свеска А4
Свеска А5 35 дин Свеска А5
Такси налепница 100 дин Такси
Налепница 40 дин Налепница
Акредитив картица 40 дин Акредитив картица
Кеса 5,0 дин Кеса
Употреба рачунара 10 мин. 50 дин Употреба рачунара